Synteza i badania strukturalne związków kompleksowych miedzi(I) i rtęci(II) z wybranymi ligandami tioamidowymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synteza i badania strukturalne związków kompleksowych miedzi(I) i rtęci(II) z wybranymi ligandami tioamidowymi

Abstrakt

Przedstawiona rozprawa doktorska poświęcona jest związkom tiokarbonylowym (wybranym tioamidom i tiomocznikom) oraz ich połączeniom kompleksowym z halogenkami miedzi(I) i rtęci(II). Istota i cel takich badań przedstawione są we wstępie pracy. W części teoretycznej opisane zostały kluczowe pierwiastki wchodzące w skład syntezowanych związków kompleksowych (siarka, miedź i rtęć), jak również tioamidy i tiomoczniki. Szczególna uwaga została poświęcona 1-acylotiomocznikom. W dalszej części znajdują się podstawowe informacje dotyczące związków kompleksowych, krystalografii oraz stosowanych parametrów liczbowych. Na początku części eksperymentalnej przedstawione zostały zastosowane techniki badawcze oraz obliczeniowe. Następnie opisane zostały substraty do syntez oraz same syntezy. Część zastosowanych ligandów dostępna jest handlowo, jednak zdecydowana większość z nich była syntezowana w ramach prowadzonych badań. W niektórych przypadkach wyizolowano nieoczekiwane produkty oksydacyjnej heterocyklizacji. Wszystkie otrzymane związki, które udało się scharakteryzować opisane zostały w rozdziale Wyniki i dyskusja. Wnioski zebrane zostały w odrębnym rozdziale. Dotyczą one m.in.: geometrii centrów koordynacji oraz samych ligandów, porównania polimerów koordynacyjnych oraz związków izostrukturalnych. Pracę kończą dodatki, wśród których znajdują się tabele z wartościami liczbowymi, opisy działania algorytmów autorskich programów LattE i Ortho, a także bibliografia. Do pracy dołączona jest rozkładana strona z zestawieniem omawianych związków oraz płyta CD.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 141 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi