Synteza i charakterystyka nanokompozytów TiO2 o właściwościach magnetycznych do degradacji zanieczyszczeń organicznych w fazie wodnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synteza i charakterystyka nanokompozytów TiO2 o właściwościach magnetycznych do degradacji zanieczyszczeń organicznych w fazie wodnej

Abstrakt

Jednym z najczęściej stosowanych fotokatalizatorów jest tlenek tytanu(IV), który charakteryzuje się wysokim potencjałem utleniającym, dobrą stabilnością chemiczną w szerokim zakresie pH i względnie niską ceną. TiO2 wykazuje zdolność do absorpcji światła w zakresie UV, przez co w procesie fotokatalizy efektywnie wykorzystywane jest jedynie od 3 do 5% promieniowania słonecznego. w celu uzyskania fotokatalizatora aktywowanego światłem widzialnym modyfikuje się TiO2, np. przez dodatek jonów metali przejściowych, czy domieszkowanie niemetalami. Tak otrzymane fotokatalizatory mogą być stosowane m.in. do oczyszczania wód i ścieków z zanieczyszczeń organicznych. Wyzwaniem technologicznym jest separacja cząstek z zawiesiny reakcyjnej, w celu ich ponownego wykorzystania. Odzysk fotokatalizatora może być efektywnie prowadzony dzięki zastosowaniu struktur magnetycznych typu rdzeń-otoczka, gdzie na magnetycznym rdzeniu pokrytym inertną powłoką, osadzona jest warstwa fotokatalityczna. Celem przeprowadzonych badań było otrzymywanie i charakterystyka fotokatalizatorów TiO2 modyfikowanych nanocząstkami platyny lub palladu, o właściwościach magnetycznych. Modyfikacja nanocząstkami platyny lub palladu wpływa na zmniejszenie rekombinacji nośników ładunku i aktywację TiO2 w zakresie Vis. Fotokatalizatory o właściwościach fotokatalitycznych oraz magnetycznych scharakteryzowano za pomocą analizy powierzchni właściwej BET, analizy dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) oraz analizy spektroskopowej DR/UV-VIS. Aktywność fotokatalityczną zbadano w reakcji degradacji fenolu, jako modelowego zanieczyszczenia organicznego. Najwyższą aktywnośc fotokatalityczną zaobserwowano dla fotokatalizatora magnetycznego domieszkowanego jodem i/lub modyfikowanego 0,1% Pt. Fotokatalizator wykazywał absorpcję światła widzialnego oraz wysoką efektywność separacji w zewnętrznym polu magnetycznym

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problematyka z zakresu nauk o środowisku – przegląd i badania strony 124 - 136
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Malinowska I., Mrotek E., Zielińska-Jurek A.: Synteza i charakterystyka nanokompozytów TiO2 o właściwościach magnetycznych do degradacji zanieczyszczeń organicznych w fazie wodnej// Problematyka z zakresu nauk o środowisku – przegląd i badania/ Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2019, s.124-136
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 158 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi