Synteza i właściwości fizyko-chemiczne polimerowych mikrosfer zawierających ugrupowania pirolidonowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synteza i właściwości fizyko-chemiczne polimerowych mikrosfer zawierających ugrupowania pirolidonowe

Abstrakt

Intensywny rozwój nauki i techniki, a w konsekwencji także przemysłu stwarza ogromne zapotrzebowanie na nowe materiały. Stosowane tradycyjnie od stuleci kamień, drewno, bawełna czy stal zostają zastąpione przez ich polimerowe odpowiedniki. Wśród ogromnej rzeszy materiałów polimerowych szczególną pozycję zajmują polimerowe mikrosfery [1]. Są one wykorzystywane jako specyficzne sorbenty, nośniki leków, katalizatory, wypełnienia kolumn do HPLC, GC, SPE. Większość handlowo dostępnych i powszechnie stosowanych polimerowych adsorbentów wykazuje silnie hydrofobowy charakter, znacznie ograniczający spektrum ich zastosowań. Z tego powodu trwają intensywne prace nad syntezą bardziej polarnych materiałów. Wśród wykorzystywanych w tym celu monomerów szczególne miejsce zajmują związki zawierające ugrupowania pirolidonowe. Są one nietoksyczne, biokompatybilne, wykazują duże zdolności kompleksujące [2]. W niniejszej pracy prezentujemy syntezę i analizę właściwości fizyko-chemicznych porowatych mikrosfer zawierających ugrupowania pirolidonowe otrzymanych techniką suspensyjną. Ugrupowania pirolidonowe zostały wprowadzone w sieć polimerową w wyniku bezpośredniej reakcji z 1-winylo-2-pirolidonem (VP) z dimetakrylanem glikolu etylenowego (DMGE) oraz poprzez modyfikację pirolidonem grupy epoksydowej kopolimeru dimetakrylanu glikolu etylenowego z metakrylanem glicydylu (GMA).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: CHEMIA strony 12 - 16,
ISSN: 0209-2654
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Maciejewska M., Osypiuk-Tomasik J., Księżniak K.: Synteza i właściwości fizyko-chemiczne polimerowych mikrosfer zawierających ugrupowania pirolidonowe// ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: CHEMIA. -., nr. 23 (2013), s.12-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi