Synteza i właściwości poliuretanów otrzymanych z glikolizatówuzyskiwanych z odpadowej pianki polieterouretanowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synteza i właściwości poliuretanów otrzymanych z glikolizatówuzyskiwanych z odpadowej pianki polieterouretanowej

Abstrakt

Zbadano przebieg glikolizy glikolem 1,4-butylenowym (BDO) bądźŸ glikolem polioksyetylenowym (PEG 300) odpadowej pianki polieterouretanowej w zależności od stosunku masowego pianka PUR : glikol oraz rodzaju środka glikolizującego. Prepolimer uretanowy otrzymany z 4,4‘-diizocyjanianu difenylometanu (MDI), oligodiolu (oligoadypinianu etylenowo-propylenowego (Poles 55/20) i przedłużano następnie za pomocą mieszaniny glikolizatu z BDO lub PEG 300 bądź też samego glikolizatu. Stwierdzono, że wykorzystanie glikolizatów w syntezie PUR powoduje zwiększenie ich wytrzymałości termomechanicznej (wyrażonej wartością E‘) w obszarze temperatury ujemnej, wydłużenia trwałego przy zerwaniu oraz twardości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Polimery nr 53, strony 27 - 32,
ISSN: 0032-2725
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Datta J., Pniewska K.: Synteza i właściwości poliuretanów otrzymanych z glikolizatówuzyskiwanych z odpadowej pianki polieterouretanowej// Polimery. -Vol. 53., nr. nr 1 (2008), s.27-32
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi