Synteza i zastosowanie ditiofosforanów acylowych w reakcji tioacylowania.** 2002, 92 s. 86 rys. 26 tab. bibliogr. 107 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /28.12.2001/. P. Gdań., Wydz. Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. J. Rachoń. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synteza i zastosowanie ditiofosforanów acylowych w reakcji tioacylowania.** 2002, 92 s. 86 rys. 26 tab. bibliogr. 107 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /28.12.2001/. P. Gdań., Wydz. Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. J. Rachoń.

Abstrakt

.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi