Synteza nauki i biznesu wsparta funduszami strukturalnymi w strategii rozwoju Zakładu Zarządzania Technologiami Informatycznymi WZiE PG - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synteza nauki i biznesu wsparta funduszami strukturalnymi w strategii rozwoju Zakładu Zarządzania Technologiami Informatycznymi WZiE PG

Abstrakt

Artykuł omawia przyjętą w Zakładzie Zarządzania Technologiami Informatycznymi politykę wspomagania działalności naukowo badawczej i dydaktycznej poprzez wykorzystywanie funduszy strukturalnych dedykowanych dla nauki i szkolnictwa wyższego. Są nimi Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka we wdrażaniu Priorytetów współfinansowanych z EFRR, oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany z EFS. Przedstawia ich umiejscowienie w ramach długofalowej strategii rozwoju Zakładu i pokazuje możliwości jakie dają dla wzrostu potencjału Zakładu oraz innowacyjności w ramach działania uczelni.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą strony 93 - 97
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Lipski K.: Synteza nauki i biznesu wsparta funduszami strukturalnymi w strategii rozwoju Zakładu Zarządzania Technologiami Informatycznymi WZiE PG// Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą/ ed. redakcja: Cezary Orłowski, Zdzisław Kowalczuk, Edward Szczerbicki. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2009, s.93-97
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi