Synteza obrazów parametrycznych w medycynie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synteza obrazów parametrycznych w medycynie

Abstrakt

Obrazowanie medyczne dostarcza serie obrazów diagnostycznych rejestrowanych różnymi technikami i w różnych wymiarach. Szczególnie istotną rolę pełnią obrazy uzyskiwane w trzech wymiarach przestrzennych oraz w wymiarze czasu. W artykule przedstawiono metody przetwarzania danych z serii obrazów mierzonych w określonym przedziale czasie. Skupiono się na syntezie obrazów reprezentujących zmiany dynamiczne w badanych obiekcie, uzyskiwanych na podstawie wyznaczania wartości parametrów zakładanych zjawisk lub parametrów właściwości materiałowych badanych struktur. Przedstawiono zastosowanie metod syntezy w rezonansie magnetycznym oraz w aktywnej termografii dynamicznej. Wydobywanie nowych informacji w postaci ilościowego opisu dynamiki obserwowanych zjawisk może znacznie wzbogacić współczesną diagnostykę medyczną.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych strony 361 - 377
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Rumiński J.: Synteza obrazów parametrycznych w medycynie// Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych/ ed. pod red. Z. Kowalczuka, B. Wiszniewskiego. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2007, s.361-377
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 75 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi