Synteza, struktura, właściwości bio-poliuretanów i kompozytów bio-polieterouretanowych wytworzonych z udziałem zmodyfikowanych surowców naturalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synteza, struktura, właściwości bio-poliuretanów i kompozytów bio-polieterouretanowych wytworzonych z udziałem zmodyfikowanych surowców naturalnych

Abstrakt

Od wielu lat obserwuje się rosnące zainteresowanie wykorzystania olejów naturalnych w syntezach materiałów polimerowych. Rozprawa doktorska obejmuje przegląd literaturowy w zakresie: bio-polioli i poliuretanów otrzymanych z ich udziałem, włókien naturalnych oraz metod ich funkcjonalizacji i kompozytów bio-poliuretanowych a także opis rezultatów przeprowadzonych prac badawczych. W rozdziale pierwszym części eksperymentalnej rozprawy opisano sposób otrzymywania hydroksylowanego epoksydowanego oleju sojowego (HOS) oraz jego budowę chemiczną zbadaną metodami spektroskopowymi i chromatograficznymi a także właściwości chemiczne i fizyko-chemiczne. Opracowaną metodę hydroksylacji zastrzeżono w przyznanym patencie B1 P.398555 (2014). Na drugim etapie prac, opracowano sposób wytwarzania bio-poliuretanów (bio-PU) z użyciem HOS, którą zastrzeżono w zgłoszeniu patentowym P.400253. Określono budowę chemiczną oraz morfologię bio-PU. Wykonano także badania wybranych właściwości mechanicznych, termicznych oraz właściwości fizyko-chemicznych. Na trzecim etapie opracowano nowe kompozyty o osnowie bio-poliuretanowej z wykorzystaniem napełniaczy pochodzenia roślinnego (włókno sizalu oraz mikrokrystaliczna celuloza).. Otrzymane kompozyty bio-PU poddano badaniom mikroskopowym i spektroskopowym. Zbadano odporność chemiczną na wybrane media, właściwości wytrzymałościowe, a także wyznaczono właściwości termiczne kompozytów bio-PU, określając wypływ ilości i typu napełniacza na wymienione właściwości. Uzyskane wyniki potwierdziły przyjęte wcześniej tezy pracy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 280 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi