Synteza ustaleń ''Planu ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego. W: [Pracazbiorowa] Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Gdańsk: Marpress**2003 s. 217-240. Tom 9 Zaborski Park Krajobrazowy. Problemy trójochrony i współistnienia z Parkiem Narodowym ''Bory Tucholskie''. Zaborski Landscape Park. Problems of Landscape Park. Problems of the triprotection and coexistence with the ''Bo- ry Tucholskie'' National Park. Praca zbiorowa pod redakcją M. Przewoźniaka. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synteza ustaleń ''Planu ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego. W: [Pracazbiorowa] Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Gdańsk: Marpress**2003 s. 217-240. Tom 9 Zaborski Park Krajobrazowy. Problemy trójochrony i współistnienia z Parkiem Narodowym ''Bory Tucholskie''. Zaborski Landscape Park. Problems of Landscape Park. Problems of the triprotection and coexistence with the ''Bo- ry Tucholskie'' National Park. Praca zbiorowa pod redakcją M. Przewoźniaka.

Abstrakt

Artykuł przedstawia syntezę ustaleń ''Planu ochrony ZPK''wynikających ze spe-cjalistycznych operatów problemowych, jak: operat ochrony litosfery, hydro- logiczny, ochrony roślinności i fauny, sozologiczny, ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu oraz operat ochrony walorów rekreacyjnych i zago- spodarowania przestrzennego. Uwzględnione są też zasady rozwoju gospodarki oraz zadania badawcze, edukacyjne i monitorowania środowiska na terenie ZPK

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi