Synthesis and ionophoric properties of functionalized p-tert-butyl-calix[4]arenes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesis and ionophoric properties of functionalized p-tert-butyl-calix[4]arenes

Abstrakt

Projektowanie struktury związków o właściwościach jonoforowych stanowi ważny element chemii supramolekularnej. W pracy przedstawiono wyniki badań nad funkcjonalizacją makrocyklicznych kaliks[4]arenów prowadzacą do nowych związków o zróżnicowanych właściwościach kompleksujących. Syntezowane przez nas jonofory badane były w membranowych elektrodach jonoselektywnych. Wyznaczono potencjometryczne współczynniki selektywności oraz stałe trwałości kompleksów, co pozwoliło na korelację pomiędzy budową związków a ich właściwościami kompleksującymi.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Opublikowano w:
ACS Applied Materials & Interfaces nr 2, strony 613 - 615,
ISSN: 1944-8244
Tytuł wydania:
ANNALS. of the Polish Chemical Society. Vol. 2, part 2 strony 613 - 615
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Bocheńska M.: Synthesis and ionophoric properties of functionalized p-tert-butyl-calix[4]arenes// ANNALS. of the Polish Chemical Society. Vol. 2, part 2/ : , 2003, s.613-615
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi