Synthesis and properties of azobenzocrown ethers with pi-electron donor, or pi-electron donor and pi-electron acceptor group(s) on benzene rings - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesis and properties of azobenzocrown ethers with pi-electron donor, or pi-electron donor and pi-electron acceptor group(s) on benzene rings

Abstrakt

Zsyntezowano nowe etery azobenzokoronowe o różnej wielkości makropierścienia i z różnymi podstawnikami w resztach benzenowych. Korony te posiadają w pierścieniach benzenowych, w pozycji para do grupy azo grupy funkcyjne o charakterze π-elektronodonorowym lub π-elektronoakceptorowym. Zbadano zdolność kompleksowania jonów metali przez te korony, w roztworze, metodą spektrofotometrii UV-vis. Ustalono strukturę 19-członowego eteru koronowego z fragmentem 4-dimetyloamino-4'-nitroazobenzenowym metodą analizy rentgenostrukturalnej monokryształu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Luboch E., Wagner-Wysiecka E., Poleska-Muchlado Z., Kravtsov V.: Synthesis and properties of azobenzocrown ethers with pi-electron donor, or pi-electron donor and pi-electron acceptor group(s) on benzene rings // //Tetrahedron. - Vol. 61, nr..... (**2005) s. 10738-10747 : 11 rys., 3 schem., 5 tab. - Bibliogr. 20 poz. - ISSN 0040-4020Synteza i właściwości eterów azobenzokoronowych z grupą π-elektronodonorową lub π-elektronodonorową oraz π-elektronoakceptorową w pierścieniu benzenowym.. -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi