Synthesis and structural characterization of novel 2-benzimidazolylthioureas: adducts of natural isothiocyanatesand 2-amino-1-methylbenzimidazole - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesis and structural characterization of novel 2-benzimidazolylthioureas: adducts of natural isothiocyanatesand 2-amino-1-methylbenzimidazole

Abstrakt

Na drodze syntezy chemicznej uzyskano addukty naturalnych izotiocyjanianów - alilu, benzylu i fenyloetylu i 2-amino-1-metylobenzoimidazolu. W następstwie optymalizacji warunków reakcji, poszczególne 2-benzimidazolilotiomoczniki otrzymano produkty z umiarkowanymi wydajnościami. Strukturę molekularną i krystaliczną produktów scharakteryzowano przy użyciu metod spektroskopowych i X-ray. Analiza uzyskanych widm pozwoliła stwierdzić, że produkty te występują w roztworach w postaci trzech form tautomerycznych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
STRUCTURAL CHEMISTRY nr 21, strony 955 - 964,
ISSN: 1040-0400
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Śmiechowska A., Przychodzeń W., Chojnacki J., Bruździak P., Namieśnik J., Bartoszek-Pączkowska A.: Synthesis and structural characterization of novel 2-benzimidazolylthioureas: adducts of natural isothiocyanatesand 2-amino-1-methylbenzimidazole// STRUCTURAL CHEMISTRY. -Vol. 21, nr. No. 5 (2010), s.955-964
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi