Synthesis and transport studies of model dipeptides with modified n-terminal amino groups into e. coli k12 mutant strains - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesis and transport studies of model dipeptides with modified n-terminal amino groups into e. coli k12 mutant strains

Abstrakt

otrzymano na drodze syntezy chemicznej kilka modelowych dipeptydów zawierających n-terminalna guanidynę oraz betainę. zbadano transport tych peptydów do komorek e. coli k12, posiadających zróżnicowane systemy transportowe. wyniki badań potwierdziły brak transportu do komórek bakteryjnych z wykorzystaniem permeaz peptydowych. dodatnio naładowana i silnie polarna grupa aminowa uniemożliwia efektywny transport tych związków do komórek bakteryjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY nr 83, strony 1959 - 1966,
ISSN: 0137-5083
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Nowak-Jary J., Andruszkiewicz R.: Synthesis and transport studies of model dipeptides with modified n-terminal amino groups into e. coli k12 mutant strains// POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY. -Vol. 83, nr. nr 11 (2009), s.1959-1966
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi