Synthesis, characterization, and electrochemical testing of carbon nanotubes derivatized with azobenzene and anthraquinone. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesis, characterization, and electrochemical testing of carbon nanotubes derivatized with azobenzene and anthraquinone.

Abstrakt

Wielościenne i jednościenne nanorurki węglowe modyfikowano na ścianach bocznych związkami elektrochemicznie aktywnymi, takimi jak azobenzen i antrachinon. Funkcjonalizowane nanorurki badano technikami spektroskopowymi i elektrochemicznymi oraz wykorzystując mikroskopię elektronową. Wyniki tych badań potwierdziły chemiczną modyfikację.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
CARBON nr 47, strony 1501 - 1510,
ISSN: 0008-6223
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Sadowska K., Roberts K., Wiser R., Biernat J., Jabłonowska E., Bilewicz R.: Synthesis, characterization, and electrochemical testing of carbon nanotubes derivatized with azobenzene and anthraquinone.// CARBON. -Vol. 47, nr. iss. 6 (2009), s.1501-1510
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi