Synthesis of adenosine analogues - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesis of adenosine analogues

Abstrakt

Adenozyna jest endogennym nukleozydem purynowym, który nie tylko stanowi prekursor nukleotydów adeninowych, ale jest także neuromodulatorem odgrywającym istotną rolę w funkcjonowaniu wielu komórek. Swoje działanie ujawnia poprzez wiązanie z receptorami dla adenozyny, których zidentyfikowano do tej pory cztery podtypy: A1, A2A, A2B oraz A3. Należą one do rodziny receptorów sprzężonych z białkami G. Adenozyna znalazła zastosowanie jako lek przeciwarytmiczny w napadowym częstoskurczu nadkomorowym, ale z powodujej krótkiego czasu półtrwania we krwi istnieją ograniczenia w szerszym stosowaniu tego nukleozydu. Aby poprawić właściwości farmakokinetyczne oraz ukierunkować działanie na konkretny podtyp AR zsyntetyzowano i przebadano wiele pochodnych i koniugatów adenozyny. Duża część jest w trakcie badań klinicznych, a niektóre z nich zostały zarejestrowane jako leki. W pracy opisano nowe analogi adenozyny oraz metody ich syntezy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Wiadomości Chemiczne nr 66, strony 321 - 340,
ISSN: 0043-5104
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Samsel M., Dzierzbicka K.: Synthesis of adenosine analogues// Wiadomości Chemiczne. -Vol. 66., nr. nr 3-4 (2012), s.321-340
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 78 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi