Synthesis of anthraquinone-tuftsin analogues as potential topoisomerase inhibitors - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesis of anthraquinone-tuftsin analogues as potential topoisomerase inhibitors

Abstrakt

Zaprezentowano syntezę nowych analogów antrachinonów z pochodnymi tuftsyny i retro-tuftsyny oraz wstępne badania biologiczne (aktywność cytotoksyczną na wybranych liniach nowotworowych oraz zdolność hamowania topoizomerazy I).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF PEPTIDE SCIENCE nr 12,
ISSN: 1075-2617
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Dzierzbicka K., Kołodziejczyk A.: Synthesis of anthraquinone-tuftsin analogues as potential topoisomerase inhibitors// JOURNAL OF PEPTIDE SCIENCE. -Vol. 12., nr. Supplement (2006),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi