Synthesis of conjugates of MDP and nor-MDP linked to tuftsin derivatives as potential immunomodulators - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesis of conjugates of MDP and nor-MDP linked to tuftsin derivatives as potential immunomodulators

Abstrakt

Zsyntetyzowano nowe koniugaty muramylodipeptydu (MDP) i nor-muramylo-dipeptydu (nor-MDP) z pochodnymi tuftsyny zawierającymi wiązanie izopeptydowe na epsilon-aminowej grupie lizyny jako potencjalne immunomodulatory. Do syntezy wykorzystano metodę mieszanych bezwodników z chloromrówczanem izobutylu i N-metylomorfoliną w bezwodnym DMF. Końcowe produkty charakteryzowno za pomocą NMR, analizy elementarnej i analizy aminokwasowej na płytkach TLC.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF PEPTIDE SCIENCE nr 14, strony 0 - 35,
ISSN: 1075-2617
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Dzierzbicka K., Wardowska A., Kukowska-Kaszuba M., Myśliwski A.: Synthesis of conjugates of MDP and nor-MDP linked to tuftsin derivatives as potential immunomodulators// JOURNAL OF PEPTIDE SCIENCE. -Vol. 14., nr. nr 8, suppl. (2008), s.0-35
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi