Synthesis of conjugates of muramyl dipeptide and nor-muramyl dipeptide derivatives with adenosine as potential immunosuppressants - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesis of conjugates of muramyl dipeptide and nor-muramyl dipeptide derivatives with adenosine as potential immunosuppressants

Abstrakt

Przedstawiono syntezę koniugatów pochodnych muramylodipeptydu (MDP) i nor-MDP z adenozyną jako potencjalnych związków o działaniu immunosupresyjnym. Jako substrat zastosowano rybozyd 6-chloropuryny, który łączonp poprzez 1,2-diaminoetan z pochodną MDP lub nor-MDP. Do syntezy wykorzystano pochodne MDP zawierające w części peptydowej D-aminokwasy (D-Ala, D-Val, D-Ser, D-Pro, D-2-ABA). Jako odczynniki sprzęgające zastosowano EDCI i HOBt. Zsyntetyzowane koniugaty charakteryzowano za pomocą 1H-NMR i MS (widma masowe).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Peptides 2012: Proceedings ot the Thirty-Second European Peptide Symposium, Athens, Greece, 2-7 September 2012 strony 384 - 385
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Samsel M., Dzierzbicka K., Trzonkowski P.: Synthesis of conjugates of muramyl dipeptide and nor-muramyl dipeptide derivatives with adenosine as potential immunosuppressants// Peptides 2012: Proceedings ot the Thirty-Second European Peptide Symposium, Athens, Greece, 2-7 September 2012/ ed. G. Kokotos, V. Constantinou-Kokotou, J. Matsoukas Grecja: , 2012, s.384-385
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi