Synthesis of polyglycerol esters of fatty acid with defined hydrophilic properties - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesis of polyglycerol esters of fatty acid with defined hydrophilic properties

Abstrakt

Otrzymane w odrębnej reakcji mieszaniny poligliceroli poddano estryfikacji kwasami tłuszczowymi oktadekanowym i izooktadekanowym, w obecności odpowiednich mydeł sodu powstających in situ. Zaobserwowano wpływ stężenia karboksylanów sodu oraz budowy kwasu tłuszczowego na przebieg estryfikacji mieszaniny polioli. Stwierdzono, że zastosowany sposób prowadzenia reakcji pozwala zsyntetyzować efektywne emulgatory emulsji O/W, o wartościach HLB w zakresie 10,0 - 21,5.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szeląg H., Szyszko A.: Synthesis of polyglycerol esters of fatty acid with defined hydrophilic properties// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi