Synthesis, physical and chemical properties of polyetherurethanes modified by natural antioxidant - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesis, physical and chemical properties of polyetherurethanes modified by natural antioxidant

Abstrakt

Otrzymano nowe polieterouretany modyfikowane witaminą E. Ten naturalny przeciwutleniacz związany został z makrocząsteczkami w postaci bocznych odgałęzień poprzez wiązanie eterowe lub uretanowe, zależnie od użytego w syntezie jednego z dwóch rodzajów otrzymanych uprzednio monomerów. Polimery scharakteryzowano mierząc wytrzymałość na rozciąganie i twardość oraz absorpcję wody i oleju słonecznikowego. Odporność chemiczną badano oznaczając okresowo ubytki masy na skutek inkubowania w roztworze Ringers`a, buforze fosforanowym i 30% roztworze nadtlenku wodoru. Polimery poddano również badaniom stabilności termicznej w atmosferze powietrza.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 5

    Web of Science

  • 5

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Polimery nr 51, strony 12 - 20,
ISSN: 0032-2725
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Jasińska-Walc L., Masiulanis B.: Synthesis, physical and chemical properties of polyetherurethanes modified by natural antioxidant// Polimery. -Vol. 51., nr. nr 1 (2006), s.12-20
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.14314/polimery.2006.012
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi