Synthesis, spectroscopy and crystal structure determination of heteroleptic cobalt(II) silanethiolates with pyridine derivatives - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesis, spectroscopy and crystal structure determination of heteroleptic cobalt(II) silanethiolates with pyridine derivatives

Abstrakt

Cztery nowe tri-tert-butoksysilanotiolanowe kompleksy kobaltu(II) z 3- i 4-metylopirydyną zostały zsyntetyzowane i scharakteryzowane. Monometaliczne kompleksy otrzymano w reakcji bimetalicznego kompleksu [Co(SSi(OtBu)3(NH3)]2, który posłużył jako substrat kobaltu(II). Nowe związki zostały scharakteryzowane przy użyciu rentgenografii strukturalnej oraz spektroskopii UV-vis i FT-IR, a także za pomocą analizy elementarnej. Kompleksy są cztero- i pięciokoordynacyjne o rdzeniu odpowiednio CoN2S2 i CoNO2S2.

Cytowania

  • 1 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 1 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
TRANSITION METAL CHEMISTRY nr 35, strony 373 - 379,
ISSN: 0340-4285
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Pladzyk A., Kazimierczuk K., Hapter P.: Synthesis, spectroscopy and crystal structure determination of heteroleptic cobalt(II) silanethiolates with pyridine derivatives // TRANSITION METAL CHEMISTRY. -Vol. 35, nr. iss. 3 (2010), s.373-379
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1007/s11243-010-9337-2
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi