Synthesis, structure characterization and thermal propertiesof [Zr<sub>6</sub>(μ<sub>3</sub>-O)<sub>4</sub>(μ<sub>3</sub>-OH)<sub>4</sub>(OOCCH<sub>2</sub><sup>t</sup>Bu)<sub>9</sub>(μ<sub>2</sub>-OH)<sub>3</sub>]<sub>2</sub> - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesis, structure characterization and thermal propertiesof [Zr<sub>6</sub>(μ<sub>3</sub>-O)<sub>4</sub>(μ<sub>3</sub>-OH)<sub>4</sub>(OOCCH<sub>2</sub><sup>t</sup>Bu)<sub>9</sub>(μ<sub>2</sub>-OH)<sub>3</sub>]<sub>2</sub>

Abstrakt

Tytułowy związek otrzymano w reakcji Zr(OiPr)4 z nadmiarem kwasu 3,3-dimetylobutyrowego. Rentgenowska analiza strukturalna została wykonana w temperaturze 103 i 153K. Struktury zawierają dimery podjednostek o wzorze: [Zr63-O)43-OH)4-(OOCCH2tBu)9] połączonych 6 mostkującymi grupami μ2-OH. Analiza zmiennotemperaturowych widm IR prowadzi do wniosku, że związek wykazuje przemiany fazowe w temperaturach 144-183 i 203-293. Analiza termograwimetryczna wykazuje, że w zakresie temperatur 603-803K następuje całkowity rozpad związku do ZrO2 (odmiana jednoskośna).

Cytowania

  • 1 9

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 1 9

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
POLYHEDRON nr 28, strony 279 - 285,
ISSN: 0277-5387
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Piszczek P., Bradtke A., Wojtczak A., Muzioł T., Chojnacki J.: Synthesis, structure characterization and thermal propertiesof [Zr<sub>6</sub>(μ<sub>3</sub>-O)<sub>4</sub>(μ<sub>3</sub>-OH)<sub>4</sub>(OOCCH<sub>2</sub><sup>t</sup>Bu)<sub>9</sub>(μ<sub>2</sub>-OH)<sub>3</sub>]<sub>2</sub>// POLYHEDRON. -Vol. 28, nr. iss. 2 (2009), s.279-285
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.poly.2008.10.034
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 81 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi