System automatycznego dowiązania geograficznego i korekcji geometrycznej danych AVHRR - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System automatycznego dowiązania geograficznego i korekcji geometrycznej danych AVHRR

Abstrakt

Standardowe procedury pozwalające na dowiązanie geograficzne zdjęć z 
satelitów meteorologicznych z serii Tiros N/NOAA, przy użyciu modelu predykcji orbity 
satelitarnej, obarczone są błędami. Związane są one z niedokładnym wyznaczeniem pozycji 
satelity, a także z nieznajomością dokładnej jego orientacji względem Ziemi. Z tych powodów 
błędy dowiązania geograficznego wynoszą zwykle kilka kilometrów, a w szczególnych przypadkach nawet 20–30 km. Automatyczny System Dowiązania i Korekcji (ASDIK) danych AVHRR 
został opracowany w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Jego głównym celem 
jest pełna automatyzacja precyzyjnego dowiązania geograficznego oraz korekcji geometrycznej 
obrazów satelitarnych. ASDIK bazuje na poszukiwaniu na zdjęciu charakterystycznych obszarów 
o znanych współrzędnych (tzw. obszarów kontrolnych) np. wysp, jezior, półwyspów. Na tej 
podstawie wyznaczane są poprawki orientacji satelity względem Ziemi oraz poprawki dla jego 
zegara pokładowego. 
 Dokładność precyzyjnego dowiązania wykonywanego przez system ASDIK zależy głównie 
od liczby prawidłowo zidentyfikowanych obszarów kontrolnych. Najlepsze rezultatu otrzymano, 
gdy ich liczba była większa niż 15. Weryfikacji metody dokonano na podstawie 288 zdjęć z 
satelity NOAA 12 i 663 zdjęć NOAA 16, zarejestrowanych w roku 2002. Porównanie błędów 
ustawienia obu satelitów wykazało, iż drugi z nich, nowocześniejszy, ma znacznie mniejsze błędy 
nachylenia wzdłużnego i zboczenia. Wstępna weryfikacja wykazała przydatność systemu ASDIK 
zwłaszcza w zastosowaniach operacyjnych. Średni błąd dowiązania zmniejszył się z 8,8 km do 
0,9 km w przypadku satelity NOAA 12 i z 5,4 km do 1,0 km dla NOAA 16. 

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Tytuł wydania:
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji strony 397 - 407
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
ISBN 83-912227-1-3
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi