System do badań nieniszczących warystorów metodą rezonansowej spektroskopii ultradźwiękowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System do badań nieniszczących warystorów metodą rezonansowej spektroskopii ultradźwiękowej

Abstrakt

W prezentowanym systemie pomiarowym wykorzystano metodę ''przemiatania'' częstotliwości do identyfikacji częstotliwości rezonansowych, które zależą od właściwości struktury badanego warystora. Jako kryterium zastosowano parametr jakości Q, na podstawie którego proponuje się eliminację wadliwych elementów we wczesnej fazie ich produkcji.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 61 - 66,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Hasse L., Sikula J., Smulko J., Spiralski L., Szewczyk A.: System do badań nieniszczących warystorów metodą rezonansowej spektroskopii ultradźwiękowej// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. Z. 25 (2008), s.61-66
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi