System Informacji Przestrzennej w gospodarce przestrzennej województwa. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System Informacji Przestrzennej w gospodarce przestrzennej województwa.

Abstrakt

Przedstawiono podstawy prowadzenia gospodarki przestrzennej województwa oraz rolę systemu informacji przestrzennej w określeniu polityki przestrzennej województwa. Omówiono w jaki sposób System Informacji Przestrzennej służy realizacji polityki przestrzennej przy wdrażaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, koordynacji działań różnych podmiotów, zwłaszcza samorządów terytorialnych, formułowaniu rekomendacji do polityki przestrzennej państwa, ocenie skuteczności planu oraz określono warunki jakie winien spełniać, aby być instrumentem prawidłowej gospodarki przestrzennej w województwie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN strony 83 - 102,
ISSN: 0079-3493
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Pankau F.: System Informacji Przestrzennej w gospodarce przestrzennej województwa. // BIULETYN KPZK PAN. -., nr. 206 (2003), s.83-102
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi