System monitorowania wyładowań elektrostatycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System monitorowania wyładowań elektrostatycznych

Abstrakt

Występowanie wyładowań elektrostatycznych prowadzi do powstawania bardzo dużych strat w produkcji lub serwisie w przypadku jego uszkodzenia. W niektórych przypadkach konieczne jest monitorowanie jego występowania w strefie (obszarze) chronionej. W artykule przedstawiono prowadzone prace nad systemem wykrywania wyładowań elektrostatycznych opartym o odbiór i analizę sygnału emisji elektromagnetycznej powstającego w momencie jego wystąpienia. Przedstawiono uzyskane wyniki z badań oraz zrealizowany na ich podstawie układ detekcji wykrywania wyładowań elektrostatycznych.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 117 - 121,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Pastewski J., Galla S.: System monitorowania wyładowań elektrostatycznych // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. Nr 31 (2012), s.117-121
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi