System obsługi klienta jako podstawa tworzenia i kształtowania relacji z klientami - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System obsługi klienta jako podstawa tworzenia i kształtowania relacji z klientami

Abstrakt

W artykule omówiono tworzenie, utrzymywanie i umacnianie relacji z klientami w kontekście ich obsługi. Przedstawiono interpretację obsługi klienta i ukazano jej miejsce w marketingu. Wykazano, że obsługa klienta, ujmowana jako system wzajemnie na siebie oddziałujących elementów przedtransakcyjnych, transakcyjnych i potransakcyjnych, może być skutecznym instrumentem wykorzystywanym w tworzeniu i kształtowaniu relacji z klientami.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Gołąb-Andrzejak E.: System obsługi klienta jako podstawa tworzenia i kształtowania relacji z klientami// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi