System pomiaru drgań mechanicznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System pomiaru drgań mechanicznych.

Abstrakt

Przedstawiono zagadnienia teoretyczne i doświadczalne z zakresu badania drgań mechanicznych maszyn. Omówiono główne przyczyny i skutki drgań wybranych typów maszyn oraz wielkości mierzone w dynamice maszyn. Podano podstawowe charakterystyki elementów układów do pomiaru drgań. Opisano tworzenie modelu dynamicznego analizowanego obiektu technicznego, metody analizy drgań w dziedzinach czasu i częstotliwości oraz metody oceny i weryfikacji uzyskanych wyników. Przedstawiono też układy modelowe aparatury pomiarowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kucharski T.: System pomiaru drgań mechanicznych. . Warszawa: WNT, 2002.142 s.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 248 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi