System pomiaru pola magnetycznego w procesie demagnetyzacji modeli okrętów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System pomiaru pola magnetycznego w procesie demagnetyzacji modeli okrętów

Abstrakt

Przedstawiono wybrane problemy związane z budową stanowiska badawczego oraz badaniami nowych metod demagnetyzacji okrętów prowadzonych na modelach. Przedstawiono zautomatyzowany system pomiarowy do badania pola magnetycznego modelu okrętu. Omówiono strukturę i funkcje układu pomiarowego oraz metodę ograniczania błędów wynikających z przemieszczania czujników pomiarowych względem pola magnetycznego. Podano przykładowe wyniki pomiarów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 39 - 42,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Jakubiuk K., Świsulski D., Wołoszyn M., Łubkowski J.: System pomiaru pola magnetycznego w procesie demagnetyzacji modeli okrętów// Przegląd Elektrotechniczny. -, nr. nr 9 (2010), s.39-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi