System praktyk zawodowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System praktyk zawodowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej

Abstrakt

Referat dotyczy studenckich praktyk zawodowych na kierunku kształcenia Mechanika i Budowa Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Przedstawiono w nim charakterystykę studiów, strukturę i programy praktyk oraz zasady ich organizacji. Praktyki zawodowe są ujęte programem studiów. Są obowiązkowe dla wszystkich studentów. Organizowane są w oparciu o wewnętrzny regulamin praktyk na podstawie umów zawieranych przez Wydział Mechaniczny PG z przedsiębiorstwami i organizacjami gospodarczymi. Spełniają standardy nauczania dla kierunku MiBM określone rozporządzeniem MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002, Nr 116, poz. 1004). Czas trwania praktyk zawodowych wynosi 12 tygodni. Realizowane są podczas wakacji. Praktyki pełnią funkcję poznawczą. Pozwalają zdobyć nową wiedzę zawodową poprzez kontakt z nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi. Umożliwiają weryfikację wiedzy teoretycznej z praktyką oraz uczą wykorzystywać wiedzę zdobytą podczas nauki na uczelni. Często dają możliwość zdobycia nowych umiejetności i kwalifikacji. Są doskonałą formą sprawdzenia wyboru zawodu i zdobycia doświadczenia. Referat zakończono uwagami dotyczacymi wielotetnich doświadczeń w organizacji praktyk zawodowych oraz systemu kształcenia praktycznego inżynierów mechaników.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nabywanie praktycznych umiejętności w kształceniu kierunkowym : praca zbiorowa strony 31 - 44
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Niegoda J., Rytlewski R.: System praktyk zawodowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej// Nabywanie praktycznych umiejętności w kształceniu kierunkowym : praca zbiorowa/ ed. pod red. B. Sitarskiej, K. Jankowskiego i R. Droby. Siedlce: Wydaw. Akad. Podl., 2006, s.31-44
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi