System SCADA w nowoczesnym monitorowaniu i sterowaniu oczyszczalnią ścieków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System SCADA w nowoczesnym monitorowaniu i sterowaniu oczyszczalnią ścieków

Abstrakt

Artykuł jest kolejną publikacją z cyklu prezentującego wyniki projektu 5. Programu Ramowego UE ''SMART Control of wastewater systems - SMAC''. W ramach tego projektu zaproponowana została nowa koncepcja sterowania biologiczną oczyszczalnią ścieków (OŚ) oraz opracowana została nowa struktura i algorytmy sterowania. Wyniki projektu zostały zaimplimentowane w pilotażowej oczyszczalni w Kartuzach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Drewa M., Deinrych P., Krause Ł.: System SCADA w nowoczesnym monitorowaniu i sterowaniu oczyszczalnią ścieków // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi