System SETI-1 jako wspomaganie administrowania Wydziałem ETI PG - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System SETI-1 jako wspomaganie administrowania Wydziałem ETI PG

Abstrakt

Artykuł przedstawia zakres prac i osiągnięcia zespołów zajmujących się informatyzacją administracji Wydziału ETI PG. Tworzony system (robocza nazwana SETI-1) znajduje się aktualnie w początkowej fazie implementacji (zakończono fazy specyfikowania wymagań, analizy i planowania).Autorzy artykułu pracują w tzw. grupach dziedzinowych - odpowiedzialnych za zdefiniowanie i oprogramowanie funkcjonalności systemu przeznaczonych bezpośrednio dla użytkowników końcowych, zatem artykuł koncentruje się na trudnościach wynikających z analizy pracy podjednostek WETI PG. Nakreślono również wstępny zakres informatyzacji w każdym z analizowanych działów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Długołęcki J., Ołowski P., Zakidalski M., Żyromski M.: System SETI-1 jako wspomaganie administrowania Wydziałem ETI PG// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi