System wykrywania i przeciwdziałania spoofingowi GPS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System wykrywania i przeciwdziałania spoofingowi GPS

Abstrakt

Spoofing w systemach nawigacji satelitarnej jest atakiem elektronicznym, który polega na nieuprawnionej emisji sygnałów stanowiących imitacje rzeczywistych sygnałów odbieranych z satelitów. Powoduje on wyznaczenie nieprawidłowych informacji o czasie, położeniu i prędkości odbiornika. Z uwagi na trudność jego wykrycia, spoofing stanowi poważniejsze zagrożenie niż proste zagłuszanie sygnałów zakłóceniem o dużej mocy (ang. jamming). W niniejszym referacie przedstawiono autorskie rozwiązanie, umożliwiające wykrycie spoofingu GPS i ograniczenie jego oddziaływania na odbiornik nawigacyjny. Koncepcja zaproponowanego systemu opiera się na identyfikacji i adaptacyjnej filtracji sygnałów imitujących, które docierają do odbiornika z tego samego kierunku, gdyż są nadawane przez pojedynczą antenę. W rozwiązaniu zastosowano odbiór wieloantenowy, umożliwiający realizację przestrzennej analizy i przetwarzania sygnałów. Referat obejmuje zarys koncepcji systemu antyspoofingowego, a także realizację prototypu tego systemu w technice radia programowalnego. Zaprezentowane są również wybrane wyniki badań efektywności tego systemu w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa strony 268 - 276
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Magiera J., Katulski R.: System wykrywania i przeciwdziałania spoofingowi GPS// Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa/ ed. kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht Gdańsk: , 2016, s.268-276
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 90 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi