System wynagradzania nauczycieli w Polsce – skutki dla lokalnych budżetów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System wynagradzania nauczycieli w Polsce – skutki dla lokalnych budżetów

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę systemu wynagradzania nauczycieli w Polsce. W pierwszej części przedstawiono oświatę jako zadanie publiczne polskich gmin, powiatów i województw oraz miast na prawach powiatu, które wypełniają zadania zarówno gmin, jak i powiatów. W kolejnej części omówiono kryteria (zwłaszcza dotyczące nauczycieli) podziału części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Następnie opisano zasady naliczania wynagrodzeń nauczycieli. W części empirycznej artykułu przedstawiono strukturę i dynamikę wydatków oświatowych na wynagrodzenia w latach 2004–2020 oraz porównano ich wysokość z oświatową częścią subwencji. Następnie analizowana jest różnica między minimalnym i średnim wynagrodzeniem nauczycieli. Ostatnia część to studium przypadku pokazujące wpływ wynagrodzeń nauczycieli na wydatki w budżecie Lublina.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Autorzy (2)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
STUDIA BAS strony 49 - 70,
ISSN: 2080-2404
Język:
polski
Rok wydania:
2022
Opis bibliograficzny:
Sekuła A., Nucińska, J.: System wynagradzania nauczycieli w Polsce – skutki dla lokalnych budżetów// STUDIA BAS -Vol. 70,iss. 2 (2022), s.49-70
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.31268/studiabas.2022.12
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi