System wywołania w niebezpieczeństwie - uwarunkowania propagacyjne w telefonii komórkowej w strefie przybrzeżnej na morzu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System wywołania w niebezpieczeństwie - uwarunkowania propagacyjne w telefonii komórkowej w strefie przybrzeżnej na morzu

Abstrakt

W artykule krótko opisano system wywołania w niebezpieczeństwie oraz scharakteryzowano uwarunkowania propagacyjne występujące w telefonii komórkowej nad morzem, kiedy to użytkownik telefonu znajduje sięblisko powierzchni wody. Opisano badania pomiarowe tłumieniapropagacyjnego, wykonane w takich warunkach. Na ich podstawie,przy użyciu wielowymiarowej analizy regresji, opracowanonowy sposób wyznaczania tego tłumienia. Przedstawiono statystycznąanalizę porównawczą przydatności wybranych znanych modeli przeznaczonych do wyznaczania tłumienia w telefonii komórkoweji opracowanego nowego modelu propagacyjnego, zastosowanego do wyznaczania położenia terminalu użytkownika w opisanej łączności przybrzeżnej na morzu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 43 - 47,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Katulski R.: System wywołania w niebezpieczeństwie - uwarunkowania propagacyjne w telefonii komórkowej w strefie przybrzeżnej na morzu// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. nr 2-3 (2010), s.43-47
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi