System zapewnienia jakości kształcenia jako kluczowy element strategii projakościowej w Politechnice Gdańskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System zapewnienia jakości kształcenia jako kluczowy element strategii projakościowej w Politechnice Gdańskiej

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono zarys koncepcji modelu projakościowego zarządzania uczelnią. Jako konkretny przykład rozwiązań zaprezentowano strukturę wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia opartego na zaleceniach ENQA, jaką stworzono na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Szczególną uwagę zwrócono na praktyczne uwarunkowania zawiązane z wprowadzaniem elementów tego systemu, których świadomość w polskim szkolnictwie wyższym jest ciągle bardzo niewielka. Omówiono również uwarunkowania aplikacyjne normatywnych systemów zarządzania w priorytetowym dla szkół wyższych w aspekcie zarządzania wiedzą oraz modeli doskonałości ze szczególnym uwzględnieniem modelu CAF jako dogodnej podstawy wspierającej realizację zasady ciągłej poprawy.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Innowacyjność w doskonaleniu produktów i organizacji strony 107 - 124
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Grudowski P.: System zapewnienia jakości kształcenia jako kluczowy element strategii projakościowej w Politechnice Gdańskiej// Innowacyjność w doskonaleniu produktów i organizacji/ ed. eds. Zbigniew Kłos, Przemysław Kurczewski Poznań: Politechnika Poznańska, Wielkopolski Instytut Jakości, 2011, s.107-124
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi