System zarządzania naprawami - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System zarządzania naprawami

Abstrakt

W artykule tym opisano dwa istotne współcześnie problemy, związane z wykorzystywaniem w przemyśle systemów IT: problem ich monitorowania oraz problem ich naprawy. Przedstawiono w nim skrótowo wytworzone rozwiązanie, służące automatyzacji procesu przeprowadzania napraw oraz integrujące się z istniejącymi systemami monitorującymi. Rozwiązanie to, zwane Systemem Zarządzania Naprawami, jest częścią większej metody, zwanej Metodą Zarządzania Naprawami. W artykule tym opisano również studium przypadku związane z wytworzonym systemem, pokazujące, w jaki sposób system ten został wykorzystany do automatyzacji rozwiązywania rzeczywistego problemu, związanego z funkcjonowaniem systemów baz danych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Systemy czasu rzeczywistego. Postępy badań i zastosowania - praca zbiorowa strony 159 - 168
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kamiński M.: System zarządzania naprawami// Systemy czasu rzeczywistego. Postępy badań i zastosowania - praca zbiorowa/ ed. ed. Zbigniew Zieliński Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2009, s.159-168
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi