Systems of differential equations with a singular matrix - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Systems of differential equations with a singular matrix

Abstrakt

Praca dotyczy układów równań różniczkowych z macierzą osobliwą. Szczególnymi przypadkami takich układów są równania różniczkowo-algebraiczne. Korzystając z odpowiedniej nierówności różniczkowej dla układów równań i metody quasi linearyzacji pokazano, iż odpowiednie monotoniczne ciągi są zbieżne do rozwiązania naszego problemu i jest to zbieżność kwadratowa. O funkcji f występującej po prawej stronie zagadnienia zakładano jednostronny warunek Lipschitza.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Communications in Applied Analysis wydanie 6, strony 209 - 218,
ISSN: 1083-2564
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Jankowski T.: Systems of differential equations with a singular matrix// Communications in Applied Analysis. -., iss. 6 (2002), s.209-218
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi