Systemy łączności dla potrzeb Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR (Search And Rescue) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Systemy łączności dla potrzeb Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR (Search And Rescue)

Abstrakt

W artykule przedstawiono systemy łaczności alarmowej i operacyjnej SAR, dokonując krytycznej oceny aktualnego stanu łączności operacyjnej. W tym świetle scharakteryzowano konieczną modernizację tego stanu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 313 - 316,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Januszewski K., Katulski R., Maziarz J., Żurek J.: Systemy łączności dla potrzeb Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR (Search And Rescue)// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. nr. 11 (2006), s.313-316
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 63 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi