Systemy rozproszone cechujące się sztuczną inteligencją do wspomagania zarządzania bankami w warunkach kryzysowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Systemy rozproszone cechujące się sztuczną inteligencją do wspomagania zarządzania bankami w warunkach kryzysowych

Abstrakt

W pracy rozważa się techniki zwiększenie efektywności sektora bankowego za pomocą wprowadzenia zaawansowanych usług sieciowych. Kluczowe znaczenie odgrywają systemy eksperckie, które przy wykorzystaniu botów umożliwiają znaczącą poprawę szeregu aspektów komunikacji. Natomiast za pomocą algorytmu genetycznego możliwe jest znaczące skrócenie czasu reakcji systemu w odniesieniu do systemów projektowanych bez uwzględnienia optymalizacji przydziału zadań, co umożliwia nie tylko istotny wzrost wydajności i redukcję kosztów, ale także zwiększenie odporności systemu na ataki hakerskie. Omówiono także wpływ zastosowania zbliżeniowych kart mikroprocesorowych na usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji internetowych. Wskazano na interesujący kierunek dalszych badań, jakim jest zwiększenie sprawności decyzji podejmowanych za pomocą botów wspomaganych sieciami neuronowymi oraz weryfikacja adaptacyjnych własności algorytmów ewolucyjnych w optymalizacji wielokryterialnej stosowanej do projektowania systemów informatycznych banków.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Ryzyko przedsięwzięć gospodarczych strony 9 - 23
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Balicka H., Balicki J., Drozda G., Masiejczyk J.: Systemy rozproszone cechujące się sztuczną inteligencją do wspomagania zarządzania bankami w warunkach kryzysowych// Ryzyko przedsięwzięć gospodarczych/ ed. red. J. Winiarski. Gdańsk: Wyd. UG, 2011, s.9-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi