Systemy wieloagentowe w prognozowaniu inwestycyjnym telekomunikacji. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Systemy wieloagentowe w prognozowaniu inwestycyjnym telekomunikacji.

Abstrakt

Artykuł przedstawia przykład zastosowania ekonomii obliczeniowej opartej na systemach wieloagentowych w prognozowaniu rozwoju rynku telekomunikacyjnego.Inteligentne agenty programowe reprezentujące wszystkich uczestników rynku telekomunikacyjnego, a więc klientów, operatorów i dostawców sprzętu, działając na bazie rozproszonej sztucznej inteligencji, wchodzą w równoległe lokalne interakcje, podejmując decyzje wypracowane w oparciu o model reprezentacji świata BDI. W środowisku JAVA zaimplementowano symulator programowy,definiując odpowiedni model popytowy. Zastosowanie symulatora do eksperymentów dało wyniki umożliwiające obserwację mechanizmów warunkujących rozwój rynku oraz jego kształt w skali kilku lat, w zależności od polityki operatorów oraz ich zasobów kapitałowych. Opracowany model umożliwia badanie wpływu takich czynników jak dostępność kapitału czy rozwój technologii na funkcjonowanie rynku i planowanie inwestycji w branży IT.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 1, strony 579 - 589,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Sworowski R., Lasota H.: Systemy wieloagentowe w prognozowaniu inwestycyjnym telekomunikacji.// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 1., nr. 2 (2003), s.579-589
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi