Systemy wieloagentowe w prognozowaniu inwestycyjnym w telekomunikacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Systemy wieloagentowe w prognozowaniu inwestycyjnym w telekomunikacji

Abstrakt

Artykuł przedstawia przykład zastosowania ekonomii obliczeniowej opartej na systemach wieloagentowych w prognozowaniu rozwoju rynku telekomunikacyjnego. Inteligentne agenty programowe reprezentujące wszystkich uczestników rynku telekomunikacyjnego, a więc klientów, operatorów i dostawców sprzętu, działając na bazie rozproszonej sztucznej inteligencji, wchodzą w równoległe lokalne interakcje, podejmując decyzje wypracowane w oparciu o model reprezentacji świata BDI. W środowisku JAVA zaimplementowano symulator programowy, definiując odpowiedni model popytowy. Zastosowanie symulatora do eksperymentów dało wyniki umożliwiające obserwację mechanizmów warunkujących rozwój rynku oraz jego kształt w skali kilku lat, w zależności od polityki operatorów oraz ich zasobów kapitałowych. Opracowany model umożliwia badanie wpływu takich czynników jak dostępność kapitału czy rozwój technologii na funkcjonowanie rynku i planowanie inwestycji w branży IT.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
[Materiały] Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ´2003. 10-12 września 2003, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy strony 108 - 119
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Sworowski R., Lasota H.: Systemy wieloagentowe w prognozowaniu inwestycyjnym w telekomunikacji// [Materiały] Krajowe Sympozjum Telekomunikacji ´2003. 10-12 września 2003, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy/ Warszawa: P. Warsz. Inst. Telekom., 2003, s.108-119
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi