Systemy wykrywania zdarzeń niepożądanych na autostradach i drogach ekspresowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Systemy wykrywania zdarzeń niepożądanych na autostradach i drogach ekspresowych

Abstrakt

Pierwsze systemy automatycznego wykrywania zdarzeń niebezpiecznych pojawiały się na amerykańskich drogach już w drugiej połowie ubiegłego wieku. Obecnie obserwujemy wiele przykładów wdrożeń metod Inteligentnych Systemów Transportu w Polsce, które także stwarzają szanse na zarządzanie zdarzeniami niebezpiecznymi i ich wykrywanie zarówno na drogach zamiejskich, jak i w sieciach ulicznych obszarów zurbanizowanych. W artykule przedstawiono przegląd metod wykrywania zdarzeń niepożądanych na odcinkach międzywęzłowych autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg głównych ruchu przyspieszonego w przypadku braku zaburzeń, wynikających z zatłoczenia, powodowanego sygnalizacją świetlną. Przedstawiono ponadto koncepcję systemu zarządzania incydentami w ramach systemu ITS na Obwodnicy Trójmiasta.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 150 - 154,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Oskarbski J., Jamroz K., Zawisza M., Żarski K.: Systemy wykrywania zdarzeń niepożądanych na autostradach i drogach ekspresowych// Drogownictwo. -., nr. 4-5 (2015), s.150-154
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi