Sytuacja gospodarcza Polski - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sytuacja gospodarcza Polski

Abstrakt

Przystąpienie Polski w poczet państw należących do Wspólnoty Europejskiej w maju 2004 roku zobowiązuje nasz kraj w dalszej perspektywie do prowadzenia wspólnej polityki pieniężnej z krajami Eurolandu oraz przyjęcia waluty euro. Ocena gotowości polskiej gospodarki do zastąpienia złotego nową, europejską walutą opierać się będzie na weryfikacji wypełnienia przez nasz kraj nominalnych kryteriów konwergencji. W artkule przedstawiona została ocena obecnej sytuacji Polski na ścieżce zbieżności z wymogami Traktatu z Maastricht.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
rumuński
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Zawadzki K.: Sytuacja gospodarcza Polski // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi