Szacowanie estymaty menzurandu temperatury skóry człowieka podczas próby wysiłkowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Szacowanie estymaty menzurandu temperatury skóry człowieka podczas próby wysiłkowej

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów temperatury skóry człowieka podczas próby wysiłkowej. Ponieważ uzyskane wyniki nie podlegają rozkładowi normalnemu, wyznaczono wartości pięciu różnych estymatorów menzurandu. Otrzymane rezultaty wykazały, że w rozważanym przypadku najlepszy estymator menzurandu otrzymujemy z metody bootstrap, ponieważ charakteryzuje się on najmniejszym odchyleniem standardowym.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 56 - 58,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Golijanek-Jędrzejczyk A., Dzwonkowski A., Świsulski D.: Szacowanie estymaty menzurandu temperatury skóry człowieka podczas próby wysiłkowej// Przegląd Elektrotechniczny -,iss. 11 (2019), s.56-58
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/48.2019.11.20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi