Szacowanie złożoności czasowej projektu informatycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Szacowanie złożoności czasowej projektu informatycznego

Abstrakt

Artykuł analizuje złożoność projektu informatycznego jako kwalifikowaną prognozę z uwzglednieniem doświadczeń modeli COCOMO. Na wstepie, dyskusji poddano zaproponowaną funkcję prognostyczną. Z kolei wskazano na szereg, także pozatechnicznych, czynników, mających wpływ na powodzenie projektu. Wreszcie pokazano formuły opisujaace trójwymiarową integrację systemową w obrzasze: osobowym, softwarowym i hardwarowym. W podsumowaniu wskazano na ograniczenia skarcania czasu trwania projektu oraz na podstawowe obowiązki jego kierownictwa.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie produkcją i logistyka - koncepcje, metody i rozwiązania praktyczne : [praca zbiorowa strony 237 - 245
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Zawadzka L., Badurek J.: Szacowanie złożoności czasowej projektu informatycznego// Zarządzanie produkcją i logistyka - koncepcje, metody i rozwiązania praktyczne : [praca zbiorowa/ ed. pod red. Marka Fertscha, Katarzyny Grzybowskiej, Agnieszki Stachowiak]. Poznań: Politechnika Poznańska. Instytut Inżynierii Zarządzania, 2006, s.237-245
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi