Szansa na przebudowę i rewitalizację zespołów zabudowy komunalnej w świetle przemian społecznych na przykładzie Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Szansa na przebudowę i rewitalizację zespołów zabudowy komunalnej w świetle przemian społecznych na przykładzie Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku

Abstrakt

Obecna styuacja w budownictwie mieszkaniowym jest złożona. Z jednej strony obserwujemy nastcenie rynku nieruchomości nowymi realizacjami deeloperów, z drugiej poszukiwana jaest tania powierzchnia mieszkalna. W chwili obecnej istniejąca zabudowa komunalna stanowi poważne źródłotakiej powierzchni. Jednakże w wielu przypadkach stan techniczny i standard obiektów odbiegają od obowiązujących norm. W przypadku zabudowy historycznej, o szczególnych walorach architektonicznych modernizacja zabudowy może stanowić źródło powierzchni mieszkalnej o wysokich walorach w bardzo atrakcyjnej lokalizacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych : VII Konferencja Naukowo-Techniczna ''REW-INŻ'2006'', Kraków 31 maja - 2 czerwca 2006. T. 2 strony 0 - 0
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Podwojewska M., Stawicka-Wałkowska M.: Szansa na przebudowę i rewitalizację zespołów zabudowy komunalnej w świetle przemian społecznych na przykładzie Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku// Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych : VII Konferencja Naukowo-Techniczna ''REW-INŻ'2006'', Kraków 31 maja - 2 czerwca 2006. T. 2/ ed. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Budownictwa [et al. ; kom. red. wydaw. Z. Janowski, J. Szpak, K. Chudyba. Kraków: GRYFIX, 2006, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi