Szerokopasmowe wielousługowe sieci dostępowe. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Szerokopasmowe wielousługowe sieci dostępowe.

Abstrakt

Sieć telekomunikacyjna jest zwykle dzielona na sieć szkieletową i dostępową.Stosowane obecnie rozwiązania integrują dostęp do różnych usług w ramach jednej sieci wielousługowej.Upowszechnienie usług szerokopasmowych oraz wzrostu działu danych przesyłanych przy wykorzystaniu transmisji pakietowej opartej na IP i związana z tym zmiana charakteru transmisji sygnałów w stosunku do sieci PSTN/ISDN wymaga nowych rozwiązań w obszarze sieci dostępowej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 1, strony 337 - 346,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Smoleński L., Zientalski M.: Szerokopasmowe wielousługowe sieci dostępowe.// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 1., nr. 1 (2003), s.337-346
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi