Szerokość rozwarcia rys w konstrukcjach żelbetowych według PN-EN 1992-1-1:2008 oraz PN-B 03264:2002 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Szerokość rozwarcia rys w konstrukcjach żelbetowych według PN-EN 1992-1-1:2008 oraz PN-B 03264:2002

Abstrakt

W referacie przedstawiono zalecenia normowe związane z ograniczeniem szerokości rozwarcia rys w konstrukcjach żelbetowych. Przeanalizowano wytyczne projektowe podane w PN-EN 1992-1-1:2008 [1] oraz PN-B 03264:2002 [2]. W przykładzie obliczeniowym dołączonym do referatu sprawdzono rozwarcie rys w płycie żelbetowej pod obciążeniem długotrwałym dla różnych wariantów: obliczeń elementu według założeń PN-EN 1992-1-1:2008 – m. in. z uwzględnieniem zbrojenia w strefie ściskanej, czy z wpływem pełzania na wartość średniego odkształcenia przekroju na odcinku pomiędzy rysami oraz według założeń PN-B 03264:2002. Porównano i skomentowano otrzymane wyniki celem sformułowania wniosków przydatnych w projektowaniu konstrukcji inżynierskich. W referacie przedstawiono nieścisłości wynikające z zastosowania zaleceń normo-wych w obliczeniach, które prowadzą do uzyskania wyników sprzecznych z zachowaniem konstrukcji w rzeczywistości [8-9].

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Współczesne Budownictwo w Badaniach Młodych Naukowców strony 85 - 102
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Solarczyk M. T.: Szerokość rozwarcia rys w konstrukcjach żelbetowych według PN-EN 1992-1-1:2008 oraz PN-B 03264:2002// Współczesne budownictwo w badaniach młodych naukowców/ ed. Magdalena Apollo; Anna Jakubczyk-Gałczyńska; Emilia Miszewska-Urbańska Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2017, s.85-102
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 108 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi