Szkodliwe dla zdrowia izomery trienowych kwasów tłuszczowych w mleku początkowym i następnym do żywienia niemowląt - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Szkodliwe dla zdrowia izomery trienowych kwasów tłuszczowych w mleku początkowym i następnym do żywienia niemowląt

Abstrakt

Zbadano zawartość kwasów tłuszczowych zawierających układ trzech sprzężonych wiązań podwójnych TCFA, szkodliwych dla zdrowia produktów oksydacji lipidów, w tłuszczu wolnym i w tłuszczu związanym mleka początkowego MP i następnego MN do żywienia niemowląt (5-ciu różnych producentów, łącznie 17 produktów). Liczbowo zawartość TCFA wyrażono umownie jako parametr K [%] będący stosunkiem absorbancji układu trzech sprzężonych wiązań podwójnych kwasów tłuszczowych (analityczna długość fali 268 nm) do absorbancji charakterystycznej dla grup karbonylowych triacylogliceroli (218 nm). Próbkę odniesienia stanowił tłuszcz dojrzałego mleka ludzkiego. Parametr K tłuszczu mleka ludzkiego wynosił maksymalnie 0,60 ±0,03% (N=9), podczas gdy wartość K tłuszczu badanych MP i MN wynosiła od 4,49 ±0,27% do 12,40 ±0,73% w zależności od producenta MP i MN. Rozbieżności w zaawansowaniu stopnia utlenienia lipidów mają związek z jakością i ilością dodawanych olejów roślinnych oraz z zastosowaną technologią produkcji MP i MN. Mając na uwadze szkodliwość produktów oksydacji lipidów dla zdrowia niemowląt i małych dzieci, zasugerowano wprowadzenie limitu parametru K tłuszczu MP i MN na maksymalnie 6%. Spośród 17 badanych produktów 22% spełniało te wymagania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Martysiak-Żurowska D., Stołyhwo A.: Szkodliwe dla zdrowia izomery trienowych kwasów tłuszczowych w mleku początkowym i następnym do żywienia niemowląt// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi